විකිණීමට ඇත - FOR SALE

1 month ago Minuwangoda, Sri Lanka Ad Views:137 Ad ID: 1499

Additional Details

  • Ad ID1499
  • Posted On1 month ago
  • Ad Views137
  • Price₨. 700,000 negotiate

Description

TOYOTA LH30

ටයර් හොදයි 

එන්ජිම 100%

ටින්කරින් 80%

ධාවන තත්වයේ ඇත

ෆිනෑන්ස් ඇත

1499

Contact Advertiser